Kunduppgifter

Vänligen fyll i följande fält, och skicka därefter formuläret till oss. Fält i rött är obligatoriska.

Ägare:

Användare (om annan än ägare):

ABAS-kund / återförsäljare

Installatör:

Formuläret kan skickas först när alla obligatoriska frågor är besvarade.

Information om loggbok och garanti

EU:s maskindirektiv kräver att varje ägare av motoriserade grindar för en loggbok om viktiga händelser, samt sparar annan viktig dokumentation som egenkontroll med mera.

ABAS tillhandahåller en kostnadsfri webbtjänst (dox.abas.se) där all sådan information kan sparas, och där även annan viktig information om varje maskin finns att tillgå, exempelvis utrustningsspecifikation, elritningar med mera.

Det är därför viktigt att vi får in information om produktens ägare, så att vi kan distribuera inloggningsuppgifter och så att ägaren får tillgång till den dokumentation som direktivet kräver.

Boverkets regler stipulerar att grind måste besiktas av ett certifierat oberoende besiktningsorgan senast 24 månader efter driftsättning. Vid besiktningen ska kontrollanten ges tillgång till ovan nämnda dokumentation.

Vad beträffar rutiner för skötsel av grinden är det viktigt att tillverkarens anvisningar följs, främst för att:

  1. ägaren måste kunna visa att underhåll har utförts enligt tillverkarens anvisningar, om tillbud eller olycka inträffar med grinden
  2. grinden ska kunna godkännas vid besiktning
  3. garantin endast gäller under förutsättning att underhåll har utförts enligt anvisningar under garantitiden (se nedan om villkor för garanti)