Om ABAS Protect

Vårt företag

ABAS Protect är ett privatägt familjeföretag som specialiserar sig på att tillverka områdesskydd.

Vi har i över 90 år servat den svenska marknaden med säkerhetsprodukter speciellt anpassade för förhållanden på våra nordliga breddgrader. Läs mer om ABAS långa historia genom att  klicka här

  • Produkter med toppkvalité
  • Bästa kundservice
  • Certifierade enligt ISO 9001

Vårt team

Abas Protect

ABAS Protect AB Gislavedsvägen 3 i Ambjörnarp

ABAS Protect marknadsför sina produkter under en rad olika varumärken, där ProGate skjutgrindar hör till marknadens mest uppskattade.

Referenser

ABAS Protect marknadsför sina produkter under en rad olika varumärken, där ProGate skjutgrindar hör till marknadens mest uppskattade.” Läs mer om våra projekt och goda referenser genom att klicka här

Produkter

Vi har ett mycket brett utbud av produkter. Bland referenserna visas många varianter av kundanpassningar. Vi har kunskapen och viljan att utforma alla delar av områdesskydd så att de uppfyller ställda krav på skyddsklass och/eller estetisk utformning.

Projekt

ABAS Protect kan i samarbete med utvalda samarbetspartners erbjuda alla typer av entreprenader rörande områdesskydd, och vi är behjälpliga i alla steg från de första strecken på ritplankan hos arkitekten till fullt färdig anläggning.

Konstruktion & utveckling

Det finns många leverantörer av stängsel och grindar på den svenska marknaden, men det är bara ABAS Protect som utvecklar och tillverkar grindar i Sverige för svenska förhållanden.

ABAS Protect bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete där vi i egen regi utför alla steg från idé till färdig produkt. Utifrån krav och önskemål skapas produktidéer som omvandlas till koncept. Koncepten utvecklas vidare och lösningsprinciper tas fram. Principlösningar realiseras under detaljkonstruktionsfasen.

Vi använder moderna konstruktionshjälpmedel för modellering och analys. Alla mekaniska delar solidmodelleras. Såväl statiska som dynamiska laster bestäms och på utsatta delar utförs FEM- och/eller strukturberäkningar.

Prototyper byggs och utprovas under verkliga förhållanden i svenskt klimat med regn, fukt och kyla som skiljer sig skarpt från mellan- och sydeuropeiska förhållanden. Under nordiska förhållanden krävs en mycket större tålighet i produkterna med avseende på korrosion, täthet med mera.

Kort sagt: en grind från ABAS Protect är en kvalitetsprodukt man kan lita på i alla väder.

Tack vare kunnig och erfaren personal samt investeringar i en komplett maskinpark har ABAS Protect möjlighet att i egen regi utföra specialkonstruktioner inom metallsmide för anpassning till olika behov, exempelvis för robusta hyllor och balkkonstruktioner i butiker, kontorslandskap och andra miljöer, utöver våra ordinarie tillämpningar.

Vi kapar och sammanfogar metall efter önskad design, med valfri kombination av förzinkning eller kromatering och lackering. Vi erbjuder även designlösningar med hjälp av modern datorstödd konstruktion.

Miljö & ansvar

Att ABAS Protect har valt ett namn med ordet Protect i sig är ingen slump. I ordet finns en lång rad olika aspekter som speglar företagets värdegrund. Protect, som betyder skydda, sammanfattar på ett bra sätt vår verksamhet som leverantör av kompletta områdesskydd, oavsett om vi med hjälp av våra produkter hindrar barn från att rymma från dagis, eller skyddar samhällsviktiga anläggningar och privat egendom från kriminell verksamhet.

All verksamhet påverkar också i någon mening miljön, och vi har alla ett ansvar för att skydda naturen. ABAS Protect värnar miljön genom att i alla steg minimera verksamhetens miljöpåverkan. Vi har på ett systematiskt sätt kartlagt olika områden där vi har kunnat göra en miljöförbättrande insats. Ett resultat av detta arbete är att vi har tagit bort alla giftiga kemikalier och oljor i produktionen.

ABAS Protect skyddar många av sina produkter mot korrosion genom varmförzinkning. Vi varmförzinkar alla våra produkter i överensstämmelse med UNI-EN 1461:2009 respektive Naturvårdsverkets allmänna råd 97:4. Detta innebär att zinken som används är av SHG-typ (special high grade) och innehåller minst 99,995% zink. Halten av bly och kadmium är under 0,002% respektive 0,0004%.

Tidigare tillsattes bly i zinksmältan, men detta bruk har eliminerats i Sverige av miljöskäl. I Sverige sker varmförzinkning i slutna anläggningar där stoftpartiklar uppsamlas i filteranläggningar, och således sker inga utsläpp i naturen.

Arbetsmiljö

ABAS Protect arbetar ständigt med förbättringar för att skapa en optimal arbetsmiljö samt att förhindra ohälsa och olyckor i en miljö av tung industri. Att trivas på arbetet är en självklarhet. Vi strävar efter att skapa meningsfulla och omväxlande arbetsuppgifter där den anställde själv kan påverka utformningen av den egna arbetssituationen.

Arbetsförhållandena ska medge möjlighet till omväxling, samarbete och sociala kontakter med övriga arbetskamrater. En grundläggande förutsättning för att uppnå god arbetsmiljö är att lagar, kollektivavtal och föreskrifter följs.