Panelstängsel

Panelstängsel

ProNet är stängsel med svetsad tretrådpanel för säkert forceringsskydd. Tillsammans med stolpar av höghållfasthetsstål ger detta ett kraftfullt och luftigt områdesskydd.

ProNet är ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång livslängd. Risken för skador på grund av åverkan är liten samtidigt som miljönpåverkan är minimal tack vare val av material och ytbehandling.

ProNet kan med fördel lackeras i de flesta kulörer enligt RAL-skala. Möjligheten att utseendemässigt anpassa stängslet till byggnader och omgivning skapar goda förutsättningar till lösningar som både tillgodoser högt ställda säkerhetskrav och ett tilltalande yttre.

ProNet är ett områdesskydd för den som har ett långsiktigt säkerhetstänkande och som ställer höga krav på säkerhet, utseende och totalekonomi.

Hylsa Irius E420
E420 monteringsverktyg är nödvändigt vid infästning av irius ® borrande skruv. 
 Infästningen sitter säkert fast i installationsverktyget under installationen. 
597,00 kr